Slide background

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020

Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”
Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

InTOwGC

Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej

POIR.04.01.02-00-0032/17

Cel projektu: Opracowanie autorskiej technologii przekształcania specyficznych, uciążliwych odpadów z sektora gospodarki komunalnej w materiał budowlany.

 

 

Beneficjenci:

pk logowodociagi logo